ZAPYTANIE OFERTOWE na catering podczas organizowanych 2 spotkań


Data dodania: 2011-06-16 14:16:41

ZAPYTANIE OFERTOWE
na catering podczas organizowanych 2 spotkań  z przedstawicielami 
Wydziałów UO w ramach konkursu Opolski Innowator w ramach projektu pn.:
 „Wiedza i praktyka-klucz do sukcesu w biznesie” 
+ więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator


Data dodania: 2011-06-14 12:25:45

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na  dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator
„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”
+ więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator


Data dodania: 2011-06-14 12:04:56

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator
„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” 
(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)
+ więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator


Data dodania: 2011-06-14 12:02:33

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator
„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” 
(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)
+ więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator


Data dodania: 2011-06-14 11:59:12

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” (wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup notatników


Data dodania: 2011-06-13 14:44:53

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup notatników dla uczestników  podczas  organizowanych 2 spotkań  z przedstawicielami 
Wydziałów UO w ramach konkursu Opolski Innowator w ramach projektu pn.:
„Wiedza i praktyka-klucz do sukcesu w biznesie” 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator


Data dodania: 2011-06-13 11:52:38

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę materiałów i odczynników w ramach konkursu Opolski Innowator
„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie” 

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadanie ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej


Data dodania: 2011-06-10 11:29:14

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na nadanie ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej w ramach projektu  pn.: „Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie”

OGŁOSZENIE o naborze Wykonawcy na stanowisko doradcy


Data dodania: 2011-06-02 10:33:42

OGŁOSZENIE
o naborze Wykonawcy na stanowisko doradcy
 w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”

ZAPYTANIE OFERTOWE na catering podczas szkolenia


Data dodania: 2011-06-02 10:24:26

ZAPYTANIE OFERTOWE
na catering podczas szkolenia w ramach projektu pn.:
 „Wiedza i praktyka-klucz do sukcesu w biznesie”

Zaproszenie do składania ofert na catering podczas doradztwa


Data dodania: 2011-06-02 10:22:53

Zaproszenie do składania
ofert na catering podczas doradztwa
w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”

OGŁOSZENIE o naborze Wykonawcy na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie


Data dodania: 2011-06-02 10:19:44

OGŁOSZENIE
o naborze Wykonawcy na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie w projekcie pn.:
„Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”


HARMONOGRAM Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną dziłalność gospodarczą typu spin off i spin out


Data dodania: 2011-03-31 15:45:33

HARMONOGRAM
 
Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out w dniach 04.04.2011 r. – 21.04.2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. 

STARTUJE KONKURS "OPOLSKI INNOWATOR"


Data dodania: 2011-03-31 14:31:26

STARTUJE KONKURS "Opolski Innowator" - SZUKAMY INNOWACYJNEGO POMYSŁU

 

Główną nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest dofinansowanie w kwocie 8 000 zł (przekazanej dla jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest laureat) w ramach umowy, co umożliwi sfinansowanie zakupu środków trwałych lub niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia badań zgłoszonych we wniosku.

Do kwietnia 2011 roku czekamy na zgłoszenia od pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego.

Ruszyła I edycja konkursu „Opolski Innowator”


Data dodania: 2011-02-16 13:07:59

Ruszyła I edycja konkursu „Opolski Innowator”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w I edycji konkursu Opolski Innowator.

AIP UO ogłasza nabór na szkolenia dla osób chcących poznać problematykę rozwoju firm innowacyjnych


Data dodania: 2011-02-09 15:46:46

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out.

I edycji konkursu „OPOLSKI INNOWATOR”


Data dodania: 2011-02-09 11:31:40

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do udziału w I edycji konkursu „OPOLSKI INNOWATOR”

 

O nagrody ubiegać się mogą kreatywni naukowcy z wszczętym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat.

 

HARMONOGRAM Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną dziłalność gospodarczą typu spin off i spin out


Data dodania: 2011-01-13 12:03:22

HARMONOGRAM
 
Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out w dniach 18.01.2011 r. – 31.01.2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. 

AIP UO ogłasza nabór na szkolenia dla osób chcących poznać problematykę rozwoju firm innowacyjnych


Data dodania: 2011-01-04 12:22:26

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out.

HARMONOGRAM Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out


Data dodania: 2010-12-01 15:51:50

HARMONOGRAM
 
Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out w dniach 07.12.2010 r. – 22.12.2010 r.  współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  w Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. 

Warsztaty "Podstawy Przedsiębiorczości" - nabór studentów do grup XVI - XX


Data dodania: 2010-11-30 08:49:07

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór uczestników warsztatów „Podstawy Przedsiębiorczości” do grup XVI – XX. Zajęcia tych grup odbędą się na początku sesji letniej, czyli od drugiej połowy lutego 2011.

Ruszyła I edycja Konkursu "OPOLSKI INNOWATOR"


Data dodania: 2010-11-15 09:20:31

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do udziału w I edycji konkursu " OPOLSKI INNOWATOR"

HARMONOGRAM Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out


Data dodania: 2010-11-04 15:38:54

HARMONOGRAM

Szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out w dniach 08.11.2010 r. – 24.11.2010 r.  współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  w Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 

Zaproszenie na składanie ofert na organizację międzynarodowej usługi transportowej w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w b


Data dodania: 2010-10-18 14:38:44

Zaproszenie na składanie ofert na organizację
międzynarodowej usługi transportowej w projekcie pn.:
"Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie"

Zaproszenie na składanie ofert na catering podczas szkoleń i doradztwa w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”


Data dodania: 2010-10-17 13:23:10

Zaproszenie na składanie ofert na catering podczas szkoleń i doradztwa w projekcie pn.: " Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie"

Harmonogram szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin


Data dodania: 2010-10-01 14:23:44

Harmonogram szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out w dniach 07.10-27.10.2010 r.

AIP UO ogłasza nabór na szkolenia dla osób chcących poznać problematykę rozwoju firm innowacyjnych


Data dodania: 2010-09-28 14:21:07


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off i spin out.
Szkolenia i doradztwo jest przeznaczone dla pracowników naukowych i nauko-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego.

Wyniki rekrutacji na płatne staże dla pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2010-09-15 14:43:21

Wyniki rekrutacji na płatne staże dla pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego.

Cel Działania Platformy MOST


Data dodania: 2010-09-10 11:47:48

Uniwersytet Opolski podejmuje działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelnią a otoczeniem i wspierania transferu wiedzy. Jednym z działań było stworzenie platformy współpracy naukowo badawczej UO z otoczeniem "MOST".

MOST ma za zadanie ułatwić "Życie" instytucjom poszukującym partnerów w sektorze nauki, jak i pracownikom bądź jednostkom uczelni poszukującym przedsiębiorstw lub instytucji, które byłyby zainteresowane transferem wiedzy naukowców.

Platforma MOST udostępniona jest Użytkownikom poprzez przeglądarkę internetową pod adresem www.most.uni.opole.pl.

AIP UO ogłasza nabór na szkolenia dla osób chcących poznać problematykę rozwoju firm innowacyjnych


Data dodania: 2010-08-25 09:43:09

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm tupy spin off i spin out.

Szkolenia i doradztwo jest przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego.


AIP UO ogłasza nabór na płatne staże


Data dodania: 2010-08-18 13:39:57

AIP UO ogłasza nabór na płatne staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego. Staże można odbywać w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego od 1 września 2010r.


Szkolenia dla osób chcących poznać problematykę rozwoju firm innowacyjnych


Data dodania: 2010-05-31 11:01:25

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na szkolenie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i poznać specyfikę funkcjonowania firm typu spin off lub spin out.

Szkolenie i doradztwo jest przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz studentów zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego.


Strona 1 z 1Projekt pn. "Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.